Styrelse

Profile Image

Erik Lindborg

ordförande

Styrelseledamot sedan: 2012.
Utbildning: Civilingenjör.
Erfarenhet: Verkställande direktör MCT Brattberg AB.
Tidigare erfarenhet: chefsbefattningar inom Slip Naxos,
samt styrelseuppdrag inom Kanthal Höganäs-koncernen.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i MCT Brattberg AB och
Futuritas AB, styrelseledamot i MCT Capital AB.
Aktieinnehav i Consilium: 0.

Profile Image

Carl Adam Rosenblad

Ledamot

Styrelseledamot sedan: 1996.
Utbildning: Civilekonom.
Erfarenhet: Vd och koncernchef för Consilium Aktiebolag (publ).
Tidigare erfarenhet: Chef affärsområde Safety Engineering, chef affärsområde Marine & Safety.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Svenska Bostadsfonden Management AB. Styrelseledamot i bolag tillhörande Consilium samt Platanen AB.
Aktieinnehav i Consilium: 24 000.

Sten Ankarcrona

Ledamot

Styrelseledamot sedan: 2020
Utbildning: Fil. kand. (BA, International relations)
Erfarenhet: Senior rådgivare inom finans och kapitalförvaltning.
Tidigare erfarenhet: CEO Victoria Investment Group Ltd, MD HSBC Global Asset Management Norden, CEO HSBC Global Asset Management Singapore, samt seniora positioner vid Nordea Investment Management och mäklare vid Enskilda Securities.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Hercules Investeringsfond. Ledamot av Riddarhusdirektionen.
Aktieinnehav i Consilium: 0

Profile Image

Thomasine Rosenblad

ledamot

Styrelseledamot sedan: 2014.
Utbildning: Fil kand. HR.
Erfarenhet: HR-konsult, executive search.
Tidigare erfarenhet: Över 25 års erfarenhet av rekrytering, komptensstyrning och utveckling av arbetsgivarvarumärken
för ett flertal svenska och internationella företag.
Andra uppdrag:
Aktieinnehav i Consilium: 9 723.

Samtliga styrelseuppdrag avser uppdrag per 2019-12-31.