Utdelning

Föreslagen utdelning

Styrelsen föreslår årstämman att utdelning lämnas med 17,00 SEK per aktie för räkenskapsår 2019.

Viktiga datum

Sista handelsdag med rätt till utdelning, 27 maj 2020
Aktien handlas utan rätt till utdelning (x-dag), 28 maj 2020
Avstämningsdag, 29 maj 2020
Utbetalningsdag, 3 juni 2020