Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Consilium AB (publ) kommer att äga rum fredagen den 21 augusti 2020. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid-19 har styrelsen i Consilium beslutat att stämman ska genomföras genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Bolagsstämman kommer därför att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. För mer information, se kallelsen.

Kallelse

Anmälan och formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

Information om föreslagen ny styrelseledamot Stefan Gattberg

Genomförda extra bolagsstämmor

Extra bolagsstämma i Consilium AB (publ) ägde rum den 27 januari 2020, klockan 15.00, NackaStrandsMässan, Augustendalstorget 6, Nacka Strand.