Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Consilium kommer att hållas fredagen den 13 november 2020. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid-19 har styrelsen i Consilium beslutat att stämman ska genomföras genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Bolagsstämman kommer därför att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. För mer information, se kallelsen.

Kallelse

Anmälan och formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

Information om föreslagen ny styrelseledamot Jonas Rydell

Genomförda extra bolagsstämmor

Extra bolagsstämma i Consilium AB (publ) ägde rum fredagen den 21 augusti 2020. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid-19 beslöt styrelsen i Consilium att stämman skulle genomföras genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Bolagsstämman genomfördes därför utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. För mer information, se kallelsen.

Kallelse

Anmälan och formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

Information om föreslagen ny styrelseledamot Stefan Gattberg

Protokoll

Extra bolagsstämma i Consilium AB (publ) ägde rum den 27 januari 2020, klockan 15.00, NackaStrandsMässan, Augustendalstorget 6, Nacka Strand.