Rapporter

Consilium publicerar delårsrapporter för varje kvartal Q1-Q4, halvårsrapport, årsbokslut, samt årsredovisning. Samtliga rapporter och årsredovisningar finns även tillgängliga i Consiliums nyhetsrum på Cision.