Regulatoriska Pressreleaser

Kallelse till extra bolagsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 (”Consilium” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 augusti 2020. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid‑19 har styrelsen i Consilium beslutat att stämman ska genomföras genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Bolagsstämman kommer därför att genomföras utan fysisk…

Läs mer

Fredrik Nygren avgår som styrelseledamot i Consilium AB (publ)

Fredrik Nygren har meddelat styrelsen i Consilium AB (publ) att han av personliga skäl lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot. Fredrik Nygren har varit styrelseledamot i Consilium sedan 2007. Sedan 2020 är Fredrik Nygren även ledamot av valberedningen, ett uppdrag som han därtill avsäger sig av samma skäl. Fredrik Nygren har meddelat att han lämnar alla…

Läs mer

Rapport från årsstämma i Consilium AB (publ) den 27 maj 2020

Vid årsstämma i Consilium AB (publ) den 27 maj 2020 fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition, vilket innebär att utdelning lämnas till aktieägarna för verksamhetsåret 2019 med 17,00 SEK per aktie, vilket motsvarar 198 862 KSEK samt styrelsens förslag att återbetala erhållna villkorade aktieägartillskott om totalt 15 300 KSEK till Platanen Holding AB och att återstående…

Läs mer

Kvartalsrapport januari–mars 2020 för Consilium AB (publ)

Kvartal 1, 2020 · Consilium ingick 20 december 2019 ett avtal om att överlåta affärsområde Marine & Safety till Nordic Capital för en köpeskilling om 3 000 MSEK på skuldfri basis. Transaktionen förutsatte Consiliums aktieägares god-kännande vid extra bolagsstämma, vilket gavs den 27 januari 2020. Transaktionen förutsatte dessutom vissa myndigheters formella godkännande, vilka var på plats…

Läs mer

Consilium avyttrar sin andel i det delägda bolaget Incendium

Consilium fortsätter sin strategiska översyn och avyttrar sin andel i det delägada bolaget Incendium för 11 MSEK. Avyttringen medför en mindre realisationsförlust.

Läs mer

Consilium AB (publ) offentliggör idag årsredovisning för 2019

Consilium AB (publ) har idag publicerat årsredoviningen för 2019. Årsredovisningen finns tillgänglig på ab.consilium.se Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och övriga intressenter som anmält sitt intresse. Årsredovisningen går även att beställa på info@consilium.se. Consilium AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Ove Hansson Vd och koncernchef Telefon: 08-563 05 300 Mobil: 070-576 08 33 ab.consilium.se Denna information…

Läs mer

Consilium AB (publ) inleder strukturerad förvaltning av likvida medel

Consilium har beslutat inleda en strukturerad kapitalförvaltning av de likvida medel som erhölls vid avyttringen av affärsområde Marine & Safety. Syftet med förvaltningen är att generera en långsiktig avkastning på bolagets kapital som säkerställer framtida finansiering av såväl organisk som förvärvsbaserad tillväxt vid uppbyggandet av en ny industrikoncern kring koncept för säkerhetssystem och säkerhetsprodukter. Förvaltningen…

Läs mer

Rättelse av Kallelse till årsstämma

Rättelsen avser pressmeddelande med rubriken Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) som offentligjordes kl 11:30 idag. I pressmeddelandet angavs felaktigt torsdag som veckodag för avstämningsdag för deltagande vid årsstämman, men rätt datum. Avstämningsdag för deltagande ska vara onsdagen den 20 maj 2020. Kallelsen har också uppdaterats med förslag till fastställelse av avstämningsdag för utdelning…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 (”bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 maj 2020 klockan 15.00, NackaStrandsMässan, Augustendalstorget 6, Nacka Strand. Vissa förändringar avseende genomförandet av årsstämman Mot bakgrund av coronaviruset/covid-19, och Folkhälsomyndighetens förordningar och rekommendationer för att minimera smittspridning i Sverige, kommer vissa förändringar avseende genomförandet av årsstämman att göras. Årsstämman kommer…

Läs mer

Consilium ändrar datum för årsstämma och publicering av delårsrapport

Consiliums styrelse har idag fattat beslut om flytta fram årsstämman samt publiceringen av delårsrapporten för perioden januari-mars till onsdagen den 27 maj 2020. Ny kallelse till årsstämma kommer att publiceras idag den 24 april 2020. Årsredovisningen för räkenskapsår 2019 kommer, som tidigare meddelats, att publiceras och därefter finnas tillgänglig på Consiliums webbplats senast den 29…

Läs mer