Om Consilium

When Safety Matters

Consilium utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och system för aktiv brandbekämpning i högriskområden. Verksamheten bedrivs inom affärsområde Safety Engineering och är koncentrerad till nischmarknader med stora säkerhetskrav och höga skyddsvärden som olje- och gasindustrin, energi- och kraftindustrin samt offshoreindustrin.

Typiska applikationer är lösningar för att skydda tankanläggningar, raffinaderier, oljeborr- och produktionsplattformar, petrokemiska fabriker, kraftverk samt hangarer, terminaler och lagerbyggnader med stora skyddsvärden. Med stöd av riskanalys och förebyggande system är målsättningen begränsa effekten av bränder. Utöver brandsäkerhetssystem erbjuds även konsulttjänster som tekniska beräkningar, design, riskanalys och utbildning, samt service och support.

Consiliums vision är: ”To be the customer’s first choice When Safety Matters”.