Historia

Consiliums varumärken har funnits på marknaden länge och bär med sig en lång tradition och historik. De varumärken Consilium marknadsför har installerats, använts och vunnit respekt under många decennier. En stor del av de produkter och system som Consilium erbjuder har företaget utvecklat själv, en del har förvärvats. Consiliums navigationslogg kan spåras tillbaka till 1912. Tidiga gasdetekteringssystem och brandlarm utvecklades under 50- och 60-talet. Dessa produkter och system, tillsammans med många andra, tillfördes företaget genom ett förvärv 1985. Nedan följer ett urval av händelser i Consiliums moderna historia, efter börsnoteringen 1994.

1994 Consilium noteras den 11 maj på Stockholmsbörsens O-lista.

1997 Consilium lanserar världens första integrerade brandlarm- och gasdetekteringssystem. Samma år förvärvar Consilium ett utvecklingsprojekt för marina färdskrivare.

2000 Consilium förvärvar japanska Nittans marina brandlarmsverksamhet.

2003 Consilium utvecklar ett brandlarmsystem anpassat för tågmarknaden.

2004 Consilium förvärvar den norska konkurrenten Servoteknikk (brandlarm).

2005 Consilium och japanska Nittan slår samman sina skandinaviska brandlarmsverksamheter för landmarknaden i ett nytt bolag, CN System AB.

2006 Consilium och japanska Nittan slår samman sina skandinaviska brandlarmsverksamheter för landmarknaden i ett nytt bolag, CN System AB.

2007 Consilium blir en koncern med tydligare fokus på produkter och system för säkerhet och navigation i samband med att Precomp Solutions AB (publ), tidigare Consilium Components, delas ut till aktieägarna.

2008 Consilium etablerar ett nytt affärsområde som ett resultat av en allt starkare efterfrågan från olje- och gasindustrin, framför allt i Mellanöstern. Affärsområdet, Automation, har tidigare varit ett projekt inom ramen för Consiliums affärsutveckling.

2009 Consilium fusionerar verksamheterna inom affärsområde Brand & Gas och affärsområde Navigation till ett nytt affärsområde: Consilium Marine & Safety.

2011 Som ett resultat av att försäljningen av brandsäkerhetssystem till den landbaserade olje- och gasindustrin successivt har ökat i betydelse ändrar affärsområde Automation namn till Fire safety & Automation.

2012 Consilium förvärvar aktiemajoriteten i det svenska brandskyddsföretaget Incendium. Consilium emitterar ett obligationslån om 325,0 MSEK, vilket gör företaget finansiellt oberoende av bankfinansiering för egen tillväxt och skapar förutsättningar att ta aktiv del i omstrukturering av marknaden under rådande lågkonjunktur.

2013 Consilium ökar sitt fokus på säkerhet och avyttrar radarverksamheten. Stora utvecklingsresurser satsat på arbetet med att säkerställa kommande systems säkerhetsfunktioner enligt SIL2 och RAMS.

2014 Consilium förvärvar aktiemajoriteten i det indiska brandsäkerhetsföretaget Sureland Fire & Security, vilket stärker positionen i Indien samt tillför kärnkompetens inom applikationer för kraftindustrin. Consilium förvärvar 60 procent av aktierna i det norska brandsäkerhetsföretaget JKK Group, med dotterbolag i Norge och Kina, vilket stärker företagets position och erbjudande mot offshore-marknaden. Consilium förvärvar 40 procent av aktierna i det italienska brandlarmsföretaget MicroData. Förvärvet ger ett ökat inflytande över en viktig leverantör av brandlarmsprodukter.

2015 Consilium avslutar en längre period av renodling av verksamheten och koncentrerar sitt fokus fullt ut på att skapa lönsam tillväxt. Under året förstärker Consilium sin produkt- och marknadsorganisation genom förvärv av bolag i Australien, Finland och Nederländerna, samt genom ökat ägande i delägda bolag i Sverige, Norge och Indien. Två nya marknadsbolag etableras inom affärsområde Fire safety & Automation i Malaysia och Marocko. Consilium öppnar även ett kontor i Stavanger för marknadsföring av brandlarm till den norska offshoreindustrin.

2016 Consilium får order att leverera kompletta brandsäkerhetssystem till världens största solkraftverk under uppbyggnad i Marocko. Ordern är Consiliums första inom denna typ av energiproduktion. Under året får Consilium ytterligare ett genombrott i form av en order på företagets nya SIL2-godkända brandlarm som ska installeras på en oljeproduktionsplattform i Nordsjön. Consilium genomför ett antal strategiska förvärv under 2016, varav 79 procent av aktierna i Micropack (Engineering) Ltd är det största. Micropack utvecklar avancerade flamdetektorer och säljer kvalificerade brand- och gassäkerhetstjänster till större bolag inom olje- och gasindustrin. Consilium har en option att senare förvärva resterande aktier i bolaget. Under året utökar Consilium även sitt aktieinnehav i bolaget Consilium Säkerhet Syd AB från 30 procent till 50,03 procent, vilket stärker koncernens position för en framtida expansion på landmarknaden. I slutet av året ändrar Consilium namn på affärsområde Fire safety & Automation till Safety Engineering som bättre beskriver det samlade erbjudandet.

2017 Consilium förvärvar majoriteten av aktierna i det amerikanska brandsäkerhetsbolaget ACAF Systems Inc. ACAF Systems har utvecklat ett system som möjliggör effektivare släckning av bränder, med användande av mindre vatten och skum, och på kortare tid, än med konventionella skumsläckningssystem. ACAF:s lösning genererar ”Compressed Air Foam” som dessutom är biologiskt nedbrytningsbart. För att stärka koncernens balansräkning och finansiella ställning emitterade Consilium under 2017 hybridobligationer om 200 MSEK. Emissionen ger Consilium en ökad flexibilitet att genomföra lönsamma investeringar samt gynnar bolagets relation med större kunder på internationella marknader, särskilt i samband med tecknandet av långa leverans- och serviceavtal för säkerhetssystem. Under året etablerar Consilium även sitt första marknadsbolag i Frankrike.

2018 Consilium fortsätter sin renodling med fokus på produkter och system inom brandsäkerhet och avyttrar 50 procent av navigationsverksamheten samt ett bolag inom automationsverksamheten, samtidigt som verksamheter som saknar strategiskt värde för säkerhetsområdet avvecklas. Under året etablerar Consilium ett nytt marknadsbolag i Kanada, samt ett bolag i Danmark genom förvärv av en tidigare försäljningsrepresentant.