Organisation

Consilium bedriver sin verksamhet inom affärsområde Safety Engineering. Verksamheten är organiserad i en funktionsorganisation för att kunna utnyttja synergier och stordriftsfördelar inom utveckling, produktion, inköp, marknad och försäljning.