Strategier

Consilium har en stark bas att växa ifrån. Lönsam tillväxt ska skapas såväl organiskt som genom förvärv, partnerskap och allianser. Tillväxtsatsningarna ska ske inom produkt- och marknadssegment där Consilium redan har eller kan uppnå en ledande ställning.

Strategierna omfattar att:

  • stå för kvalitet och tillförlitlighet
  • vara en innovativ leverantör och ligga i framkant av den tekniska utvecklingen
  • utvärdera förvärv och vara en aktiv part i strukturförändringar på marknaden
  • söka värdeskapande allianser och partnerskap
  • ständigt sträva efter att förbättra företagets processer, produktivitet och effektivitet
  • vara en attraktiv arbetsgivare och kontinuerligt förbättra koncernens samlade kompetens.