Våra företag

Inom affärsområde Safety Engineering utvecklar, tillverkar och marknadsför Consilium säkerhetssystem för aktiv brandbekämpning i högriskmiljöer. Verksamheten är koncentrerad till nischmarknader med stora säkerhetskrav och stora skyddsvärden inom olje- och gasindustrin, energi- och kraftindustrin samt offshoreindustrin. 

Affärsområde Safety Engineering består av ett antal hel- och delägda bolag som alla är aktiva in om teknik och design av system och produkter för bekämpning och släckning av bränder i högriskmiljöer. Bolagen som ingår i affärsområde Safety Engineering inkluderar Firenor AS, Fireproducts AS, ACAF Systems Inc., Optronics Technology AS samt Consilium Middle East.

Firenor AS

Firenor är ett engineering-bolag med huvudkontor i Kristiansand, Norge samt verksamhet i Kina. Firenor är en ledande leverantör av högspecialiserade brandbekämpningssystem för primärt offshore-plattformar, olje- och gas- och försvarssektorn. Firenor tillhandahåller nyckelfärdiga lösningar av system för aktiv brandbekämpning, inklusive design och leverans av förtestad utrustning, samt utför tester, underhåll av system och tillhandahåller reservdelar vid behov. www.firenor.com

Fireproducts AS

Fireproducts är ett produktbolag med huvudkontor i Kristiansand, Norge, som specialiserar sig på design och tillverkning av mekaniska brandbekämpningskomponenter i högkvalitativa material för de krävande applikationer och miljöer. www.fireproducts.no

ACAF Systems Inc.

ACAF är ett teknologibolag i Rhode Island, USA, som utvecklat en unik lösning för effektiv användning av fluorfritt och biologiskt nedbrytbart brandbekämpningsskum som använder mindre vatten och skum, och på kortare tid, än konventionella skumsläckningssystem. Teknologin, som kallas Automatic Compressed Air Foam, har genomgått och blivit godkänd enligt NFPA-standarder av Factory Manual (FM) i USA.  www.acafsystems.com

Optronics Technology AS

Optronics är ett utvecklingsbolag som utvecklar optiska gasdetektorer för olika industriapplikationer, främst för olje- och gasmarknaden, marinmarknaden och gruvnäringen. Teknologin bygger på en optisk lösning och den första produkten beräknas vara redo att lanseras under andra halvåret 2020.  www.optronics.no

Consilium Middle East och Consilium Middle East Contracting

Consilium Middle East och Consilium Middle East Contracting består av en större verksamhet med fokus på erbjudanden runt aktiv brandbekämpning med liknande systemlösningar som Firenor, samt en kompletterande engineering-verksamhet som levererar instrumentering och automationssystem. Det samlade erbjudandet riktas i huvudsak till kunder inom olje- och gasindustrin i Förenade Arabemiraten. 

Consilium Automation & Fire Protection, Consilium Tharawat samt Consilium Qatar

Consilium Automation & Fire Protection, Consilium Tharawat samt Consilium Qatar har ett liknande erbjudande som Consilium Middle East men marknadsför sitt erbjudande till kunder i Indien, Oman respektive Qatar.